De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Voorhout (SJJV) is sinds de jaren 80 gehuisvest in haar gebouw “De Spelewey” in Voorhout,
dat tevens dienst doet als wijkcentrum.
In eerste instantie richtte de SJJV zich op het jeugd- en jongerenwerk, maar in de afgelopen jaren is er een verschuiving in gang gezet van jeugd- en jongerenwerk naar het creëren van ontmoeting in de buurt voor alle leeftijdsgroepen.
Diverse clubs die onder de SJJV vallen, maken gebruik van de Spelewey.
Daarnaast zijn er andere gebruikers die de Spelewey huren voor hun activiteiten.
Eén van de gebruikers is Welzijn Teylingen waarmee de SJJV nauw samenwerkt in het “Lerend Wijkcentrum”.
 

Links naar de websites van de clubs vindt u onder het kopje “SJJV clubs”.
Meer informatie over de andere gebruikers vindt u onder het kopje “Activiteiten in de Spelewey”. 

De SJJV is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).