Aan de site wordt gewerkt, niet alle knoppen werken op dit moment

AED voor de spelewey

Het is gelukt, dankzij uw steun krijgt de Spelewey half januari een defibrillator. 
Hartelijk dank

Wandelen is gezond voor lijf en geest en als je dit samen doet ook gezellig. Start de dag met een frisse neus en ontmoet je buurtgenoten.
Iedere donderdag van 10.00 u. tot 12.00 u. straat er een wandelgroep vanuit de Spelewey. Elke week wordt er een korte wandeling van ongeveer 2,5 km gelopen.

Aanmelden kan: vrijdagochtend vanaf 10.00 uur bij de buurtkamer

Nieuwe kookstudio in de spelewey geopend

Na de toezegging van Fonds 1818 het Oranjefonds  en Jacoba van Beierenfondsen,en steun van Forestate B.V.(Geurts Makelaardij en Kick Wiegmans Hypotheken), gaan we starten met de bouw van de kookstudio en de invalide toilet medio februari 2019. 

De oplevering is gepland medio mei 2019

Op grond hiervan konden wij bestuurlijk zaken afronden en onze intentieverklaring met de uitvoerder omzetten in een definitieve opdracht. 

Zo is enigszins feestelijk en is op 19 december de opdracht aan bedrijf Vrie-Ver (hoofdaannemer) formeel getekend.(zie foto)

Hiermee is een einde gekomen aan een periode van bijna 3 jaren wikken en wegen, marktverkenningen, offerte-aanvragen en kunnen we nu beginnen met de realisatie van onze plannen. 

De hoofdmoot van dit project omvat een kookstudio voor semi-professioneel gebruik. 

Hiermee kan de SJJV niet alleen haar eigen activiteit voor de toekomst veiligstellen, maar teven ruimte bieden aan een aantal nieuwe activiteiten, waarin een keuken centraal staat. 

Goed om te weten is, dat de keuken hierbij uit 3 invalshoeken kan worden bezien.

Ten eerste is de keuken bedoeld voor overdracht van kennis over koken en voedsel voor kinderen en ouderen.

In de 2e plaats kan de keuken worden bezien als traditioneel middel om voedsel te bereiden voor b.v. een doelgroep uit de wijk. 

Als laatste, maar zeker niet als minst belangrijke kan de keuken worden bezien als verbindend middel voor mensen van verschillende afkomst en achtergrond. De keuken is dan het middelpunt om sociale aspecten, recepturen, taal en  gewoonten en andere relevante zaken uit te wisselen. De maaltijden kunnen daarna in gezamenlijkheid worden genuttigd.

Hoewel de keuken de hoofdmoot van het project omvat, zal tevens een aanvang worden gemaakt aan een verbeterde levensbestendigheid van het gebouw, waarbij enerzijds de verbetering van bestaande voorzieningen aan de orde komt (toilet en inrichting grote zaal) Anderzijds aspecten van duurzaamheid worden uitgewerkt.