BuurtAED voor de spelewey

Sponsors ons !!!!
AED en Reanimatie
Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand (niet alleen ouderen). Slechts 5 tot 10 procent van de slachtoffers overleeft het. Dit percentage neemt aanzienlijk toe wanneer er binnen ca. 6 minuten adequate hulp wordt geboden. Wanneer dit goed gebeurt, is de overlevingskans van het slachtoffer 50 tot 70%.

AED steeds meer aanwezig op openbare plekken in Nederland
In Nederland zijn gelukkig steeds meer plekken waar AED’s hangen, denk aan winkelcentra, stations, sportclubs en kantoren. Indien er op een locatie een AED aanwezig is, dan wordt dit bijna altijd kenbaar gemaakt door middel van het groen-witte pictogram.

Waarom een AED aanschaffen?
Het voordeel van een AED is dat deze vertelt wat er moet gebeuren. De AED vertelt dat de elektroden op de borst van het slachtoffer geplakt moeten worden. Deze elektroden meten het hartritme van het slachtoffer en vertellen of u nu moet reanimeren óf een elektrische schok moet toedienen met het apparaat.
Dus Facebook vrienden,
AED voor ons wijkgebouw
Sponsor ons a.u.b.

 

Rabo Club Support

Wij doen dit jaar mee aan Rabo ClubSupport!

En elke stem is geld waard.

Kunnen wij rekenen op die van jou?

Kijk dan snel op Rabobank.nl/clubsupport bij duurzaamheid en stem op ons.

Schilderworkshop in de Spelewey

Nieuwe kookstudio in de spelewey geopend

Na de toezegging van Fonds 1818 het Oranjefonds  en Jacoba van Beierenfondsen,en steun van Forestate B.V.(Geurts Makelaardij en Kick Wiegmans Hypotheken), gaan we starten met de bouw van de kookstudio en de invalide toilet medio februari 2019. 

De oplevering is gepland medio mei 2019

Op grond hiervan konden wij bestuurlijk zaken afronden en onze intentieverklaring met de uitvoerder omzetten in een definitieve opdracht. 

Zo is enigszins feestelijk en is op 19 december de opdracht aan bedrijf Vrie-Ver (hoofdaannemer) formeel getekend.(zie foto)

Hiermee is een einde gekomen aan een periode van bijna 3 jaren wikken en wegen, marktverkenningen, offerte-aanvragen en kunnen we nu beginnen met de realisatie van onze plannen. 

De hoofdmoot van dit project omvat een kookstudio voor semi-professioneel gebruik. 

Hiermee kan de SJJV niet alleen haar eigen activiteit voor de toekomst veiligstellen, maar teven ruimte bieden aan een aantal nieuwe activiteiten, waarin een keuken centraal staat. 

Goed om te weten is, dat de keuken hierbij uit 3 invalshoeken kan worden bezien.

Ten eerste is de keuken bedoeld voor overdracht van kennis over koken en voedsel voor kinderen en ouderen.

In de 2e plaats kan de keuken worden bezien als traditioneel middel om voedsel te bereiden voor b.v. een doelgroep uit de wijk. 

Als laatste, maar zeker niet als minst belangrijke kan de keuken worden bezien als verbindend middel voor mensen van verschillende afkomst en achtergrond. De keuken is dan het middelpunt om sociale aspecten, recepturen, taal en  gewoonten en andere relevante zaken uit te wisselen. De maaltijden kunnen daarna in gezamenlijkheid worden genuttigd.

Hoewel de keuken de hoofdmoot van het project omvat, zal tevens een aanvang worden gemaakt aan een verbeterde levensbestendigheid van het gebouw, waarbij enerzijds de verbetering van bestaande voorzieningen aan de orde komt (toilet en inrichting grote zaal) Anderzijds aspecten van duurzaamheid worden uitgewerkt.